Ліцензії

У формі обов’язкового страхування:

Назва ліцензіїСерія та номер
1Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброїАВ584044
2Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти , господарська діяльність на яких може призвести до екологічного та санітарно-епідеміологічного характеруАВ584048
3Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)АВ584047
4Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за звичайними договорами). * Ліцензія діє безстроково (див. п. 15 цієї таблиці)АВ584042
5Особисте страхування від нещасних випадків на транспортіАГ569777
6Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псуванняАД039952
7Авіаційне страхування цивільної авіаціїАД039951
8Страхування відповідальності експортера та особи. Яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходівАД039955
9Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажівАД039954
10Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріусаAE198702
11Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»АЕ284243
12Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищАЕ284244
13Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодоюАЕ284245
14Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатівАЕ284246
15Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за звичайними договорами). Оновлена — безстрокова

У формі добровільного страхування:

Назва ліцензіїСерія та номер
1Страхування сільськогосподарської продукціїАД039914
2Страхування здоров’я на випадок хворобиАВ584045
3Страхування фінансових ризиківАВ547004
4Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))АВ547007
5Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищАВ547008
6Страхування наземного транспорту (крім залізничного)АВ547006
7Страхування від нещасних випадківАВ547005
8Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)АВ584040
9Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)АВ584046
10Страхування залізничного транспортуАВ584043
11Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)АВ584041
12Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)АВ547009
13Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)АГ569775
14Страхування медичних витратАГ569776
15Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))АГ569778
16Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)АД039953
17Страхування повітряного транспортуАЕ198599
18Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантійАЕ198703