Страхування документів

Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані володінням, користуванням і розпорядженням застрахованим майном.

Страхові ризики. Страхові випадки:

  • втрата або викрадення майна;
  • знищення або пошкодження майна внаслідок протиправних дій третіх осіб, що призвело до необхідності його заміни;
  • знищення або пошкодження майна внаслідок пожежі, аварії, дії стихійних лих, що призвело до необхідності його заміни.

Дії в разі настання події, що має ознаки страхового випадку:

  • протягом 2 робочих днів з дня настання події заявити про це відповідним компетентним органам й отримати необхідні висновки та довідки;
  • протягом 3 робочих днів з дня настання події повідомити про її настання Страховика за цілодобовим телефоном та шляхом подання письмової Заяви про подію.